Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Szkolenie dla pracowników

W dniach od 21.10.2009 r do dnia 23.10.2009 r przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej , Gminnych Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz oraz inni specjaliści na co dzień pracujący z rodzinami wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Celem szkolenia była integracja przedstawicieli różnych służb pomocowych oraz poznanie modeli budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych.

W roli trenerów oraz przedstawicieli dobrych praktyk wystąpili przedstawiciele Powiatu Krotoszyńskiego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status