Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Szkolenie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

zapraszają na szkolenie 
pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić  elektronicznie wniosek o dofinansowanie”.
Miejsce: WIFON Centrum Bukowska ul. Bukowska 27/29, Poznań
Termin: 21 listopada 2016 r. godzina 9.00-16.00
Szkolenie organizowane jest dla pracodawców oraz pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu będzie możliwość nauczenia się i doskonalenia umiejętności w  prawidłowym wypełnianiu wniosku, o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej.
Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą przejść z formy papierowej wysyłania dokumentów na formę elektroniczną.
Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie na szkolenie laptopa z dostępem do Internetu bezprzewodowego.
W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod niniejszym ogłoszeniem oraz przesłać go do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15.00 na e-maila: abrych@pfron.org.pl pocztą lub dostarczyć osobiście do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy ul. Lindego 4, 60-573 Poznań.
Osoba do kontaktu:
Anna Brych
Tel. 511-782-025
e-mail: abrych@pfron.org.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status