Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

„W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”

Program „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Słupeckiego (szczególnie w wieku 55+) do uczestnictwa w bezpłatnym programie dotyczącym zdobywania praktycznej wiedzy na temat pierwszej pomocy pt. „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze” – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem programu jest wyposażenie mieszkańców powiatu słupeckiego w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa/ratownictwa i pierwszej pomocy, pozbycie się obaw przed angażowaniem się w podejmowaniu działań ratowniczych na rzecz innych (obcych osób), dodanie odwagi przy podejmowaniu działań ratowniczych, nauka bezpiecznego korzystania z automatycznego defibrylatora – urządzenia, które w nagłych przypadkach pomaga przywrócić akcję serca.

Od ponad 50 lat powodzenie akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego w opiece przedszpitalnej uzależnia się od siły i jakości współpracy poszczególnych ogniw tzw. łańcucha ratunkowego nazywanego dziś także łańcuchem przeżycia. W nagłym zatrzymaniu krążenia mamy na myśli 5 jego elementów: wczesne rozpoznanie możliwości wystąpienia w krótkim czasie zagrożenia dla zdrowia i życia oraz wezwanie pomocy medycznej, rozpoznanie zatrzymania krążenia, a co z tym idzie – rozpoczęcie uciskania klatki piersiowej i/lub wentylacji zastępczej przez świadków zdarzenia, zastosowanie defibrylacji zautomatyzowanej AED w możliwie krótkim okresie od chwili ustania pracy serca oraz przekazanie poszkodowanego wysoko wyspecjalizowanym podmiotom w zakresie medycyny ratunkowej, poprzez wdrożenie medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego w opiece przedszpitalnej oraz kontynuowanie opieki już w opiece szpitalnej w oparciu o intensywną terapię i nadzór medyczny. Trzy pierwsze ogniwa należą do świadków zdarzenia – bez ich udziału szanse na uratowanie poszkodowanego drastycznie spadają. Wyniki prowadzonych badań wskazują na fakt, wykonanie wczesnej defibrylacji (w czasie 3-5 minut od utraty przytomności) może skutkować wzrostem przeżywalności nawet do 75%. Dlatego tak istotnym jest nie tylko wdrażanie działań edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy
i umiejętności z zakresu resuscytacji ale także budowanie braku obaw przed podjęciem działań
. Organizacja Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zakłada, że zespół ratownictwa medycznego dotrze do pacjenta znajdującego się w mieście powyżej 10 000 mieszkańców w czasie od 8 do 12 minut (poza miastem 15 do 20 min.) Oczywistym jest, że pomoc specjalistyczna nie jest w stanie wydolnie interweniować i docierać do miejsca wezwania natychmiast, a osoby gotowe, mogące udzielić pierwszej pomocy mogą być naprawdę blisko.

Projekt zakłada przeprowadzenie otwartych szkoleń informacyjno – pokazowych dla około 500 osób oraz szkolenia praktycznego dla ok. 240 osób, przy czym preferowani będą uczestnicy  w wieku 55+.

Już teraz zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach szkoleń wkrótce.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca, tel.: (63) 275 86 31; (63) 275 86 25; e-mail: ratujmy-zycie@wp.pl

                                         

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status