Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

W rodzinie siła i moc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupcy
oraz
Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
zaprasza do udziału w projekcie
„W RODZINIE SIŁA I MOC”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują albo zamieszkują na terenie powiatu słupeckiego w tym:

  • osób z rodzin przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i doświadczających ubóstwa,
  • osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami faktycznymi,
  • osób wychowujących się w pieczy zastępczej wraz z rodzinami zastępczymi

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych poprzez prowadzenie kształcenia oraz poradnictwa specjalistycznego, organizacja działań animacyjnych, wyjazdów edukacyjnych, prowadzenie zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prowadzenie wsparcia w formie szkoły dla rodziców, obozu aktywnej rehabilitacji oraz obozu rehabilitacyjno-szkoleniowego osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wraz z opiekunami, poprawy dostępności do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie kadry świadczącej usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych na terenie miasta Słupca oraz udostępnienie możliwości wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Szczegóły rekrutacji, uczestnictwa oraz zakres proponowanych działań został przedstawiony w Regulaminie uczestnictwa w projekcie do którego link znajdziecie Państwo u dołu strony.

Osoby zainteresowane w przypadku pytań proszone są o kontakt z Panią Pauliną Siwińską, tel. 63 213 22 44

slupca_pcpr/userfiles/Regulamin projektu.pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status