Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Warsztaty z doradcą finansowym.

W dniach 7-8.06.2024 r. odbyły się spotkania usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z doradcą finansowym , które zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” współfinansowanego ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Podczas spotkania młodzież poruszyła tematy racjonalnego planowania  budżetu, niebezpieczeństw związanych z zaciąganiem zobowiązań . Spotkania zostały przeprowadzone w formie warsztatowej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status