Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Wyróżnienie dla Powiatu Słupeckiego

Wyróżnienie dla Powiatu Słupeckiego w ramach konkursu „Wielkopolska Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym”

Organizatorem ogłoszonego we wrześniu ubiegłego roku konkursu Wielkopolska Przyjazna Niepełnosprawnym jest Województwo Wielkopolskie (w jego imieniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) wspólnie z Telewizją Polską S. A. Oddział w Poznaniu.

Celem Konkursu jest promowanie istniejących w wielkopolskich powiatach rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności, zwłaszcza w sferze zatrudnienia, ochrony zdrowia i edukacji oraz w zakresie dostępności usług uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji społecznej i zawodowej, komunikacji i dostępu do informacji.

Powiat Słupecki zakwalifikował się do I etapu i znalazł się wśród 10 samorządów powiatowych wyróżnionych w konkursie „Wielkopolska Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym”. Nagrodą I etapu konkursu była bezpłatna emisja filmu promującego działania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych na antenie TV Poznań. Kolejnym etapem jest wizytacja powiatów przez Kapitułę Konkursu, która wyłoni zwycięzcę I nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30 tysięcy złotych.

Na rozstrzygnięcia Konkursu trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do czerwca.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status