Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Zajęcia zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet VI, Działanie 06.15 – Wsparcie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jest partnerem w realizacji projektu pn.; „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej  w podregionie konińskim” – w dniu 18 maja 2024 r. w sali Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy  odbyły się 6 godzinne zajęcia szkoleniowe z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych dla 20 rodziców zastępczych z terenu powiatu słupeckiego. Warsztaty te prowadzone były przez trenera Panią Ewę Zagawę.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status