Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć:

  • Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
  • Zaświadczenie od lekarza specjalisty o aktualnym stanie zdrowia z wyraźnym wskazaniem rehabilitacji w warunkach domowych z użyciem konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego
  • Kosztorys sprzętu rehabilitacyjnego

 

plik w formacie DOC

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego