Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Klauzula informacyjna

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pani Dorota Winter.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez email: iod@pcprslupca.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 509 892 008.
 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy:

1. Klauzula informacyjna dla klientów z obszaru polityki społecznej

2. Klauzula informacyjna aktywny samorząd

3. Klauzula informacyjna dla dostawców towarów i usług

4. Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż / praktykę

5. Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wniosek

6. Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

7. Klauzula informacyjna dla pracowników

8. Klauzula informacyjna na potrzeby procesu rekrutacji

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status