Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Moduł IV

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartość dofinansowania dla Powiatu Słupeckiego: 98 792,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 98 792,00 zł

1.Cel programu
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.


2.Zadania
• Zabiegi rehabilitacyjne dla 60 osób niepełnosprawnych;
• Spotkanie integracyjne w plenerze dla 123 osób, w tym dla 90 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami domów pomocy społecznej z terenu powiatu słupeckiego;
• Paczki żywnościowe dla 124 niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego;
• Wyjazd integracyjny dla 13 niepełnosprawnych wychowanków rodzin zastępczych wraz z otoczeniem;
• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego.


3.Adresaci
Program skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu słupeckiego, w tym do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, indywidualnych osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.

4. Efekty
Złagodzenie skutków pandemii – poprawa kondycji osób niepełnosprawnych, które przeszły lub były narażone na chorobę spowodowaną COVID -19.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status