Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Dni wolne od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

4 maja 2021r. i 24 grudnia 2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będą dniami wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, 4 maja 2021r. (wtorek) i 24 grudnia 2021 r. (piątek) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będą dniami wolnym od pracy.

  ZARZĄDZENIE NR 7/2021

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§ 2. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.pcprslupca.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status