Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

Szanowni Państwo,

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim organizują bezpłatne webinarium pn. „ZUS i PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością”.

Wydarzenie dedykowane jest m.in. pracodawcom, w tym instytucjom zainteresowanym zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością lub zatrudniającym już osoby niepełnosprawne. Do udziału w webinarium zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, jak również osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i w związku z tym chciałyby podjąć inną pracę. Spotkanie dedykowane jest także studentom poruszającym tematykę niepełnosprawności w swoich pracach magisterskich lub doktoratach.

Webinarium odbędzie się 23 września 2020 roku w godz. 11:00-12:00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting i tłumaczone będzie na Polski Język Migowy.

Harmonogram spotkania:

11:00 – 11:30 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim:

  • Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS.

11:30 – 12:00 – Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • Wsparcie dla pracodawców w Punktach Kontaktowych PFRON z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemiologicznej.
  • Aktualnie realizowane zadania i programy PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością.
  • Kompleksowa Rehabilitacja ze środków unijnych szansą na powrót do pracy.

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmowane są do dnia 21 września 2020 roku, do godz. 12:00 pod adresem e-mail: ewa.szymankiewicz@zus.pl (w zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który godzinę przed startem webinarium wysłane zostanie zaproszenie z linkiem do spotkania).

Przed rozpoczęciem webinarium należy kliknąć przycisk „Join meeting” (dołącz do spotkania).

Istnieje także możliwość wysłania pytań do ekspertów. Pytania dotyczące tylko i wyłącznie tematyki spotkania można przesyłać do dnia 21 września 2020 roku, do godz. 12:00, na adres e-mail: ewa.szymankiewicz@zus.pl (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi podczas webinarium na wybrane pytania).

Będzie także możliwość zadania pytania ekspertom na ogólnodostępnym czacie, jednak pierwszeństwo mają pytania wysłane wcześniej na ww. adres e-mail.

Uczestnicy webinarium, dołączając do wydarzenia wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

Informacje o webinarium dostępne są m.in. na stronie PFRON, w Komunikatach z regionu oraz na oficjalnym profilu Oddziału Wielkopolskiego PFRON, na portalu społecznościowym Twitter, pod poniższymi linkami:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zus-i-pfron-na-rzecz-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnoscia-zapraszamy-do-udzialu-w-bezp/https://twitter.com/PoznanPfron/status/1304424493075628039

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status