Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

KOMUNIKAT!!!

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego  jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego:

1) uczestnika turnusu;

2) opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego  ze środków publicznych jest kopia wniosku lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, wraz z kopią informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego oraz kopią informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydanej przez organ rozpatrujący wnioski o dofinansowanie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status