Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Mikołajki

W dniu 14 grudnia 2018 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jako podsumowanie projektu  pn. „W rodzinie siła i moc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 – zorganizowało spotkanie kulturalne dla rodzin zastępczych i dzieci, które odbyło się                   w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy.

W trakcie tego spotkania uczestnicy wysłuchali spektaklu w wykonaniu aktorów kabaretu „BZIK pt.”Przyszła pora na Gwiazdora”.  Dzieci dekorowały świąteczne pierniczki, czynności te wykonywały z wielką radością. Ponadto, każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja słodki upominek. Wszyscy uczestnicy spotkania kosztowali słodkie przysmaki świąteczne. Zabawa była wyśmienita!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status