Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Nowy skład Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 września 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej przez Starostę Słupeckiego na lata 2015-2019.

W skład Powiatowej Rady wchodzili:

  • Renata Nowinowska – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy
  • Irena Jaworska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo
  • Bożena Barej — prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie
  • Ewa Wisła – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy
  • Zbigniew Spławski – prezes Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy

Starosta słupecki – p. Jacek Bartkowiak podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, profesjonalizm i życzliwość, życząc jednocześnie wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Tego samego dnia uroczyście powitano nowych członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupcy na lata 2019-2023, którzy zostali powołani zgodnie z zarządzeniem nr 64/2019 Starosty Słupeckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

Pełniąc funkcję organu opiniodawczo-doradczego Rada w zakresie swojego działania ma za zadanie:

1) inspirować przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;

2) opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) oceniać realizację tychże programów;

4) opiniować projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2019-2023 powołani zostali następujący przedstawiciele działających na terenie powiatu słupeckiego organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego:

  1. p. Bożena Barej 
  2. p. Ewa Wisła
  3. p. Jolanta Marciniak 
  4. p. Marta Graczyk
  5. p. Jan Gorzkowski
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status