Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA:

Zabiegi rehabilitacyjne finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ADRESACI:

60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zamieszkujących teren powiatu słupeckiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

od 29 czerwca 2021 r.

ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca III piętro, pok. nr 2, osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pocztą tradycyjną.

TERMIN REALIZACJI WSPARCIA:
od 5 lipca 2021 r. do 20 października 2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. karta zgłoszenia uczestnictwa
  2. orzeczenie o niepełnosprawności
  3. klauzula informacyjna
  4. kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status