Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie wkładu własnego związanego z pokryciem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • kopię orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, bądź orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),
  • kosztorys (faktura proforma)/faktura VAT na zakup/naprawę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
  • potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

plik w formacie DOC

Wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status