Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca

tel. 61 200 29 29

e-mail: sekretariat@pcprslupca.pl

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową oraz osób doznających przemocy domowej na terenie powiatu słupeckiego

– STYCZEŃ 2024 –

W LINKU PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH GMINNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W POWIECIE SŁUPECKIM i JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (psycholog, prawnik)

WYKAZ

Czym jest przemoc?

Przemoc to intencjonalne działania, które jest świadome oraz zamierzone. Mówiąc o przemocy mamy na myśli różne zachowania i działania, naruszające prawa i dobra drugiej osoby, powodujące u niej cierpienie, ból i szkody.

Jedną z charakterystycznych cech przemocy jest dysproporcja sił między ofiarą, a sprawcą. Nie chodzi tu tylko o siłę fizyczną, ale także o przewagę społeczną, ekonomiczną, emocjonalną, intelektualną.

Sprawca najczęściej jest najbliższą osobą dla swojej ofiary i dobrze wie, w jaki sposób zdobyć nad nią przewagę, zyskać kontrolę. Jak zniewolić jej umysł, jak spowodować, by osoba krzywdzona zachowywała się zgodnie z jego oczekiwaniami. Osoba stosująca przemoc, zna marzenia, plany, nadzieje osoby krzywdzonej, zna też słabości, kompleksy i potrafi to wykorzystać w celu zdobycia nad ofiarą kontroli.

Rodzaje przemocy:

a. Przemoc fizyczna: bicie, duszenie, kopanie, policzkowanie, wykręcanie rąk, przypalanie.

b. Przemoc psychiczna: poniżanie, ośmieszanie, lekceważenie, bagatelizowanie, izolowanie, wyszydzanie, zawstydzanie, obwinianie, ubliżanie, używanie wulgaryzmów, wzbudzanie lęku, bezradności.

c. Przemoc seksualna: zmuszanie do czynnego, bądź biernego udziału w czynnościach seksualnych, przedmiotowe traktowanie, wykorzystanie drugiego człowieka w celu uzyskania zaspokojenia seksualnego.

d. Przemoc ekonomiczna: odbieranie lub ograniczenie dostępu do środków finansowych lub dóbr materialnych, niszczenie mienia, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie partycypowanie w kosztach.

e. Zaniedbanie: niezaspokojenie potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych.

Skutki przemocy, jakie można zaobserwować u osób krzywdzonych:

a. Lęk, cierpienie, złość, gniew, poczucie winy, niskie poczucie wartości;

b. Zaburzenia łaknienia i snu;

c. Zaburzenia lękowe i depresyjne;

d. Zaburzenia somatyczne;

e. Obgryzanie paznokci, drżenie, jąkanie;

f. Zachowania ryzykowne, myśli samobójcze;

g. Powielanie wzorca przemocy;

h. Słabe wyniki w nauce- w przypadku dzieci;

i. Przekonanie o nieważności swoich potrzeb, marzeń, planów;

j. Poczucie braku wpływu na własne życie;

Gdzie szukać pomocy

Cykl przemocy

Wyróżnia się następujące fazy:

a) Faza wrastającego napięcia -cisza przed burzą- tej fazie widoczny jest wzrost napięcia w domu i agresywność osoby, która jest przyczyną przemocy. Nawet małe niepowodzenia w tej fazie wywołuje u agresora irytację oraz napięcie. Główną cechą charakterystyczną tej fazy jest to, że sprawca przemocy wszczyna kłótnie, dzięki którym kontroluje swoje ofiary. Osoba doznająca przemocy stara się wszelkimi sposobami załagodzić sytuację. Osoba doświadczająca przemocy obarcza siebie odpowiedzialnością za przemoc, jest cały czas spięta i zdenerwowana, gdyż wie, że każde jej działanie może być pretekstem do wybuchu złości i agresji sprawcy.

b) Faza gwałtownej przemocy- w tej fazie dochodzi do niekontrolowanego wybuchu emocji. Wybuch ten często jest nieadekwatny do przyczyny, którą podaje sprawca i niewiele ma z nią wspólnego. Osoba skrzywdzona odczuwa wtedy strach, lęk, bezsilność. Po akcie ostrej przemocy osoby krzywdzone podejmują decyzję o szukaniu pomocy np. wzywają policję. Sprawca też uspokaja się po akcie przemocy, często po konfrontacji z konsekwencjami swojego zachowania.

c) Faza miesiąca miodowego- w tej fazie u sprawcy przemocy pojawia się chęć zadośćuczynienia, zapobieżenia konsekwencją, o których mówi osoba skrzywdzona, co powoduje, że sprawca okazuje skruchę, angażuje się w naprawienie szkód, składa obietnice bez pokrycia, jednocześnie usprawiedliwiając siebie. Sprawca zaczyna zachowywać się w taki sposób iż ofiara rzeczywiście wierzy w to, że przemoc nigdy się już nie powtórzy.

Źródło. http://www.fundacjaart.pl/fazy-przemocy/

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status