Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

PROJEKT REHABILITACJI DZIECI I OSÓB MŁODYCH DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/o_projekcie_v2.html

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

  • za pośrednictwem strony www.orsk.ump.edu.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adres www.orsk.ump.edu.pl/wrop,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl  – w temacie należy wpisać imię i nazwisko dziecka lub młodego dorosłego,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań  
    z dopiskiem „kwalifikacje – MPD” – zalecamy list polecony,
  • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – MPD”.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne,dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby z Wielkopolski, dzieci i młodzi dorośli między 5. a 21. rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce..

Spotkanie informacyjne z prof. Markiem Jóźwiakiem odbędzie się 18.06.2020 r. o godzinie 11:00 w sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl oraz pod numerem telefonu (61) 831 01 78 lub 512 019 831.

DRUK FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ ŚWIADOMEJ ZGODY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PROJEKTU

www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status