Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Rusza nowy projekt pt. „Bo rodzina jest najważniejsza”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy przystąpiło do partnerstwa wraz z  Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją projektu  nr RPWP.07.02.02-30-0009/18 pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji powyższego projektu ukierunkowane będą na wsparcie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status