Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Szkolenia dla wychowanków z pieczy zastępczej

W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Słupcy odbędzie się szkolenie dla wychowanków z pieczy zastępczej pod nazwą „Wehikuł usamodzielnienia. Teoria i praktyka”. Głównym celem szkolenia jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Szkolenie będzie obejmowało następującą tematykę:

 – informacje dotyczące wyboru opiekuna usamodzielnienia,

– omówienie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia- realizację planu   oraz wprowadzanie zmian,

– prawa i obowiązki osoby usamodzielnianej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.),

– informacje dotyczące rodzaju oraz wysokości świadczeń- warunki otrzymania świadczenia.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się kolejne szkolenie dla wychowanków z pieczy zastępczej, które poprowadzą doradcy zawodowi    z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie. Celem głównym spotkania jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu ustalania ścieżki edukacyjno- zawodowej. Tego dnia młodzież będzie miała również możliwość rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe oraz zainteresowania za pomocą testów diagnostycznych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status