Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Kategoria: Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza”, nr RPWP.07.02.02-30-0009/18, realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Powiatem Słupeckim /Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne […]

Czytaj dalej

Informacja dotycząca elektronicznego składania wniosków do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Załóż-konto-na-PUE-ZUS-bez-wychodzenia-z-domu-1.docx

Czytaj dalej

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

1. Adresatami pomocy w ramach Modułu III są: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są: a. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;b. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;c. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;d. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest […]

Czytaj dalej