Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Kurs samodzielności

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2021”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski.

W ramach projektu przewidujemy trzy rodzaje szkoleń:

 1. Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła letnia”) w terminie 1-28 sierpnia 2021 w Warszawie.
 2. Szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej – zjazd weekendowy w Warszawie.
 3. Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.

Zgłaszać się można na wszystkie trzy rodzaje zajęć.

Szkoła letnia

Podczas zajęć w szkole letniej oferujemy naukę w następujących obszarach:

 1. samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem,
 2. warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,
 3. warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego,
 4. drobne domowe prace gospodarcze,
 5. warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą,
 6. nauka podstaw pisma Braille’a,
 7. grupowe zajęcia psychoedukacyjne,
 8. indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne,
 9. zajęcia kulturalno-rozwojowe, bezwzrokowe poznawanie dóbr kultury,
 10. trening relaksacyjny.

Kogo zapraszamy do szkoły letniej?

 • osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji),
 • osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w szkole letniej będzie odpłatny w wysokości 280 zł za cały miesiąc.

Dla uczestników zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci bądź wolontariusze.

Zjazdy weekendowe

Można zgłosić się na jeden zjazd weekendowy, który będzie trwał od piątku wieczorem do poniedziałku rano w wybrany weekend, w Warszawie, między wrześniem 2021 a marcem 2022. O dokładnych terminach zjazdów powiadomimy kandydatów w celu doboru odpowiedniego weekendu.

Podczas zjazdu weekendowego oferujemy naukę w następujących obszarach:

 1. samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem,
 2. warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,
 3. nauka korzystania z ważniejszych usług świadczonych przez internet,
 4. ćwiczenia z czynności dnia codziennego,
 5. drobne domowe prace gospodarcze,
 6. grupowe zajęcia psychoedukacyjne.

Kogo zapraszamy na zjazd weekendowy?

 • osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon,
 • osoby, które potrafią się poruszać w sposób podstawowy z białą laską,
 • osoby, które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w zjeździe weekendowym będzie odpłatny w wysokości 20 zł za zjazd.

Dla uczestników zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci bądź wolontariusze.

Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania

Dla każdego uczestnika szkoły letniej lub zjazdu weekendowego utrwaleniem zdobytych umiejętności będzie indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. Jest też możliwość – dla osób posiadających już odpowiednie umiejętności – zapisania się wyłącznie na takie szkolenie indywidualne, bez szkoły letniej i bez zjazdu weekendowego.

W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferujemy naukę w następujących obszarach:

 1. opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania,
 2. zdalne, a więc telefoniczne lub przez internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii,
 3. zdalne porady komputerowe (dobór sprzętu, oprogramowania, konfiguracja komputera),
 4. porady coachingowe, pomoc dotycząca rozwoju indywidualnego i codziennej aktywności.

Kogo zapraszamy na indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania:

 • uczestników szkoły letniej i zjazdów weekendowych,
 • inne osoby, spełniające warunki kwalifikacyjne do szkoły letniej lub zjazdu weekendowego, wystarczająco wykwalifikowane lecz wymagające dodatkowego szkolenia doskonalącego w wymienionych obszarach.

Udział w szkoleniu indywidualnym jest bezpłatny a jego termin będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem i trenerami.

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać z naszej strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
  • możesz go wypełnić od razu na komputerze lub wydrukować i wypełnić ręcznie, na przykład z pomocą innej osoby;
  • formularz wypełniony ręcznie podpisz, zeskanuj albo zrób zdjęcie;
  • formularz wypełniony na komputerze lub skan albo zdjęcie formularza wypełnionego ręcznie wyślij do nas mailem wraz ze skanem/zdjęciem orzeczenia o niepełnosprawności na adres biuro@fundacjavismaior.pl z tytułem kurs na samodzielność;
  • jeśli nie możesz wysłać maila, wyślij do nas podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego pocztą wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności na adres Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa, z dopiskiem Kurs na samodzielność.
  • w przypadku zakwalifikowania do zajęć wyślij do nas podpisany oryginał formularza, jeśli wcześniej go nie dostaliśmy.

Terminy i sposób rekrutacji

Zgłoszenia do szkoły letniej przyjmujemy do 20 czerwca 2021, natomiast do pozostałych rodzajów zajęć, czyli do zjazdów weekendowych i do szkoleń indywidualnych zgłoszenia przyjmujemy w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.

Ze względów higienicznych preferowane będą osoby przynajmniej raz zaszczepione na Covid-19, z terminem drugiego szczepienia przed sierpniem 2021 (w przypadku uczestników szkoły letniej) albo ozdrowieńcy po przechorowaniu koronawirusa, z wyjątkiem sytuacji, gdy szczepienie nie jest zalecane z uwagi na możliwe powikłania zdrowotne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa „Kurs na samodzielność 2021”.

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

Regulamin Kurs na samodzielność- szkolenie zaawansowane

Regulamin Kurs na samodzielność- szkolenie podstawowe

Ankieta rekrutacyjna- szkolenie podstawowe

Ankieta rekrutacyjna- szkolenie zaawansowane

Ankieta rekrutacyjna- szkolenie w miejscu zamieszkania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status