Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

XI edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2021”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest ochrona/realizacja/upowszechnienie wiedzy o prawach kobiet/sytuacja kobiet z niepełnosprawnością/przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością/ich dyskryminacji.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00

lub

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie formularza poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00.

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data wpływu formularza do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania formularza pocztą lub kurierem.

Szczegóły:https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status